Kokevarsel oppheves

Kokevarsel for vann fra Napp Vannverk oppheves. De siste vannprøvene som ble tatt var fine.