Flakstad kommune etter at "unntakstilstanden" er over

Denne uken har vært en stor belastning for mange av våre innbyggere og ansatte på grunn av store snømengder, rasfare og stengte veier.

Vi retter en stor takk til som har vært berørt av dette denne uken. Det er med stolthet vi ser et kjempegodt samhold i våre bygder, naboer som tar seg av hverandre når det røyner på. Deler av Skjelfjord og Ramberg har vært evakuert pga. rasfare. Flere andre bygder har vær isolert siden veiene har vært stengt. Dette har også gitt utfordringer for vår "ordinære drift", der våre ansatte i mange tilfeller ikke kom seg på jobb. Men "hjulan har gått rundt" takket være fleksible og ærekjære medarbeidere som ønsker å yte gode tjenester til innbyggerne i Flakstad.

Det er ikke hvert år at kriseledelsen får bryne seg på slike utfordringer, vi ser fort at det burde vært gitt ut bedre informasjon, særlig i den tidlige fasen. Vi evaluerer selvsagt dette internt, og sammen med eksterne aktører (politi, Fylkesmann, vegvesenet, NGI og andre).

Vi ber om gode tilbakemeldinger fra innbyggerne, med forslag om forbedringer, slik at vi ved neste anledning kan ivareta lignende situasjoner enda bedre.

Nok en gang takk til alle som har bidratt, så ønsker vi alle ei god helg og håper på en fin vinter videre med godt skiføre og masse skrei.