Evalueringsmøte for de som har vært berørt vedrørende evakuering

Det inviteres til evalueringsmøte på Skjelfjord ungdomshus torsdag 7/2 kl. 18.00 - 20.00.

Flakstad kommune og politiet vil orientere om hva som ble gjort i perioden 27/1 - 30/1. Vi vil også orientere om resultater av intern evaluering.

Invitasjonen er primært til de som var berørt av evakuering fra hus i Skjelfjord og deler av Ramberg. Andre interesserte kan også møte. Det er ønskelig med innspill som kan forbedre ivaretakelse av lignende hendelser ved en senere anledning.

Enkel servering.