Klikk på linken for å lese hvem som er tilsatt i hvilke stillinger første halvår 2017. 

Nordland fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med Flakstad kommune om tilrettelegging av infrastruktur i forbindelse med etablering av Ramberg næringspark, og bevilger et tilskudd på 1,2 mill kr som fylkeskommunens andel til gjennomføring av prosjektet. 

 

Som et prøveprosjekt for å avlaste turiststrømmen i Fredvang + Kvalvika, har vi nå opprettet en midlertidig parkeringsplass på Fredvang skole. Dette er for dagsturer til lokale severdigheter. Grusplassen er merket opp og det har blitt utplassert infoskilter. Ordningen varer offisielt i tidsrommet 15 juni til 15 august, og er et samarbeid med nyoppussede Ungdomshuset Café. Caféen stiller med informasjon, utsalg av mat og drikke, wc og internett.

 

 

Trim som bedrer balanse og styrke, så du kan klare deg bedre hjemme. 

Mulighetsstudien som 70N har utført ligger nå tilgjengelig i sin helhet

Solhøgda er sammen med et sykehjem i Vågan blitt pilotprosjekt for ny pasientjournalmodul.

e-Rom er en pasientjournalmodul som pleierne har med seg i lommen på nettbrett hele dagen og dokumenterer underveis på disse.

I uken etter påske hadde vi en ung arkitektspire på kontoret. Simen Windstad går på Ramberg ungdomsskole og da det var tid for utplassering hadde han lyst å prøve seg som arkitekt.

19. april går startskuddet for Sykle til jobben - konkurransen der alle er stjerner. I år er det 44. gangen deltakerne kjemper i 60 dager om å komme i bedre form. 

Verv kollegaer og vinn flotte premier. Meld deg på allerede i dagen. 

I ferbuar 2017 har vi hatt en brukerundersøkelse ved Solhøgda bo- og behandlingssenter.

Tilbakemeldingene viser tilfredshet med tilbudet vårt. Vi ligger omtrent på landsgjennomsnittet.