Utover ferie og fridager fastsatt i skoleruten kan foresatte også søke elevene fri fra skolen i inntil to uker. Søknaden skal være skriftlig. 

Søknad om fri i inntil en dag avgjøres av kontaktlærer, og inntil 10 skoledager av rektor i samråd med kontaktlærer.

Søknader om fri utover to uker avgjøres av skolefaglig ansvarlig i administrasjonen. 

Vedlagt ligger skoleruta for skoleåret 2020/2021 og skoleåret 2021/2022