Rett til skoleskyss - Flakstad kommune

Viktig melding

Rett til skoleskyss

Elever i 1. klasse med mer enn 2 kilometer mellom hjem og hovedskole og elever i 2.– 10. klasse med mer enn 4 kilometer mellom hjem og hovedskole, har rett til gratis skoleskyss. For elever i videregående skole gjelder samme regler som elever i 2. – 10. klasse. 

Det er Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyssen i Nordland. Vedlagt ligger deres reglement for skoleskyss. 

Har ditt barn krav på skoleskyss må det gjøres henvendelse til den skolen barnet går på. 

 

Nordland fylkeskommunes reglement for skoleskyss (PDF, 551 kB)