Rett til skoleskyss - Flakstad kommune

Viktig melding

Rett til skoleskyss

Elever i 1. klasse med mer enn 2 kilometer mellom hjem og hovedskole og elever i 2.– 10. klasse med mer enn 4 kilometer mellom hjem og hovedskole, har rett til gratis skoleskyss. For elever i videregående skole gjelder samme regler som elever i 2. – 10. klasse. 

Det er Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyssen i Nordland. Vedlagt ligger deres reglement for skoleskyss. 

Har ditt barn krav på skoleskyss må det gjøres henvendelse til den skolen barnet går på. 

 

Nordland fylkeskommunes reglement for skoleskyss (PDF, 551 kB)

Artikkelliste