Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

 

Flakstad kommune har meldt seg på ordningen slik at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak, jf. regelverkets 1 a).

Bruk søknadsskjemaet i linken og husk søknadsfrist 4. desember. 

Informasjon om ordningen og Skjemaet finner du her