Voksenopplæringen har nå undervist i et halvt år. Deltakerne skal ha 600 timer opplæring. 50 av timene skal være samfunnskunnskap og resten av timene skal være opplæring i norsk.

Vi var så heldige å få lov å delta på norskkonferansen 2017 som ble arrangert på Ullevål Stadion 5-6.april.