Listeforslag til kommunestyrevalg 2023 - Flakstad kommune

Viktig melding

Listeforslag til kommunestyrevalg 2023

 

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. De kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag. Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg.

Listeforslag kan opprettes elektronisk, på papir eller i en kombinasjon av disse. 

De godkjente listeforslagene er grunnlaget for stemmesedlene som skal trykkes og brukes ute i valglokalene i kommunen eller fylket.

Listeforslagene skal behandles innen 1. juni. Valgstyrene sender så sine godkjente lister til Valgdirektoratet. Når de har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiseres disse på valg.no.

Krav og frister til listeforslag

Opprette elektroniske listeforslag

Listeforslag på papir

Signere listeforslag

Listeforslagsportalen

Spørsmål?

Har du spørsmål om regelverk, krav og frister, anbefaler vi å ta kontakt med kommunen eller fylket med ansvar for valgdistriktet du ønsker å stille liste i.

For spørsmål om bruk av listeforslagsportalen kan du kontakte Valgdirektoratet på support@valgdirektoratet.no.