På valgdagen - Flakstad kommune

Viktig melding

På valgdagen

 

Mandag 11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Du har stemmerett hvis du står i manntallet. For å stå i manntallet må du fylle 18 år innen utgangen av 2023 og enten være norsk statsborger, være folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller være statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.

Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under. Du finner det også på www.valg.no/valglokaler
Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Valgkrets og stemmested:
- Napp - Napp grendehus
- Ramberg - Flakstad folkebibliotek, Ramberg
- Fredvang - Fredvang ungdomshus
- Sund - Mølnarodden grendehus


Mandag 11. september fra kl. 10:00-15:00 og 16:00-20:00 i alle kretser.


Valgstyret i Flakstad