Nordland fylkeskommune inviterer til ungdommens fylkesting. Flakstad kan sende to representanter. 

Les hele invitasjonen ved å trykke på linken. Meld din interesse til Flakstad kommune om du har lyst til å dra. 

 

Fra og med uke 40 starter legekontoret opp med årets influensavaksine til risikogrupper. Lurer du på om du er i risikogruppen eller ønsker vaksinen, ta kontakt med din fastlege. 

Nordlysobservatoriet og parkeringsplass - 1. gangs behandling 

Formannskapet i Flakstad har vedtatt å innføre Ildsjelprisen i Flakstad kommune. Denne prisen erstatter den tidligere kulturprisen, og skal også omfatte frivillig arbeid. Det skal være en årlig utdeling og prisen er på 10.000 NOK. 

Flakstad kommune har nå lagt ut lokal forskrift om nedgravde oljetanker til offentlig ettersyn. Saken ble behandlet i formannskapsmøte 04.09.2018 sak 081/18 og forslaget er sendt på høring med frist 1.november 2018.                                                 

Forslaget og nyttige info kan en lese ved å klikke på denne lenken 

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming. Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.