Bildene av Michell Amundsen (@andopsjenta), Ida Kjelling (@frk.kjelling) og Olaf Greger Birkås Tangrand (@tangrand) er trukket ut som ukens bilder i fotokonkurransen #mittflakstad 

Disse bidragene er dermed videre med i konkurransen om å vinne to gavekort på 1000 kr fra Schiebevaag Adventure. Vinnerne kåres 15. januar.

Vi går inn i den mørkeste tida. Takk for fine bilder av desemberlys og hyggelig førjulsstemning. Ukesvinnere for uke 50 legges ut på fredag.

PlanID 18591805

Behandling i formannskapet FS 15-19- 113/18 vedtak:

Flakstad formannskap sender planen med tilhørende kart (datert 05.10.18) og bestemmelser (datert 29.10.18) ut på offentlig ettersyn og høring. I den videre prosess skal følgende tas inn i planarbeidet.

·           Merknadene gitt av Nordland fylkeskommune i brev av 08.10.18.

 

Vi har fått inn forslag på 10 forskjellige, gode kandidater til prisen som årets ildsjel 2018. Takk til alle som har sendt inn gode forslag.

Formannskapet valgte å tildele første utgave av ildsjelprisen til Eli Johnsen og Jarl Erik Fredriksen. Prisen ble delt ut av Ordfører på Solhøgda sykehjem mandag 3 desember.

 

 

Bildene av Veronica Olaisen (@veronicaiolai), Olaf Greger Birkås Tangrand (@tangrand) og Anne Nilssen (@anne.nilssen) er trukket ut som ukens bilder i fotokonkurransen #mittflakstad 

Disse bidragene er dermed videre med i konkurransen om å vinne to gavekort på 1000 kr fra Schiebevaag Adventure. Vinnerne kåres 15. januar.

Det er flott å se bilder fra Flakstadfjæringer som verdsetter aktivitet og naturglede!

 

Kommunestyret i Flakstad vedtok 23.10. at områdereguleringsplan for Ramberg skal sendes ut på ny høring. Det ble vedtatt to endringer som skal høres. Utnyttelsesgrad for boligtomter økes til 450 m2 inkl. garasje/carport. I tillegg skal to tomter langs Rambergstranda ha boligformål. Høringsfrist er 20.12.2018.

Bildene av Tor Helge Arntzen, Tommy Tallaksen (@ttallak), og Karin Fredriksen (@mkarwf) er trukket ut som ukens bilder i fotokonkurransen #mittflakstad

Disse bidragene er dermed videre med i konkurransen om å vinne to gavekort på 1000 kr fra Schiebevaag Adventure. Vinnerne kåres 15. januar

 

 

I henhold til kommunelovens §§ 44.7 og 45.3 legges formannskapets forslag til Økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 (driftsbudsjett og investeringsbudsjett) ut på alminnelig ettersyn frem til fredag 30.11 2018.

Dokumentene legges ut på kommunens hjemmeside, og kan dessuten leses i papirform i servicetorget og biblioteket.

 

Kommunestyret har sitt møte tirsdag 4. Desember 2018.