Årsbudsjett og økonomiplan

Formannskapets forslag til årsbudsjett og økonomiplan for 2023-2026 legges ut til høring (beh. FS 15.11.2022).

Innspill må være sendt inn innen fredag 2.12.2022, - endelig behandling i KS møte tirsdag 6.12.2022.

Du kan se igjennom forslaget her (DOCX, 732 kB).
Forslaget ligger også i papirform på rådhuset og biblioteket. 
Den politiske saken med alle vedlegg finner du her
Saken om gebyrsatser for 2023 finner du her 
Forslag til gebyrsatser for 2023 hos LAS finner du her