Dispensasjonssøknad nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker utgjør en fare både for bygninger og for miljøet. Så lenge tanken ikke er tømt og rengjort kan det lekke ut olje hvis tanken svekkes eller den utsettes for ytre påkjenninger. Ved brann kan den også være eksplosjonsfarlig.

En tom tank vil før eller siden bryte sammen. Dette gjelder særlig tanker av jern som ruster over tid. Dersom en slik tank er støpt i grunnmur vil dette svekke muren. Mens en ståltank ruster, blir en tank av glassfiber (GUP) porøs.
For å unngå fremtidige uhell er det krav om at oljetank, som er permanent ute av bruk, skal fjernes. Det er bare unntaksvis (uforholdsmessig komplisert og/eller uforholdsmessig kostbart) at det kan gis unntak fra denne regelen. For at kommunen skal kunne behandle en søknad om dispensasjon kreves følgende (skriftlig og fullstendig utfylt) informasjon.

Se skjemaet om søknad om dispensasjon ved å trykke her  (DOCX, 15 kB)


Søknadskjema sendes til: Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg eller til e-postadresse:

postmottak@flakstad.kommune.no  (merk søknaden med: «Dispensasjon nedgravd oljetank»)

Vi anbefaler deg å kontakte et kvalifisert firma som kan ta en befaring hos deg og gi deg en vurdering av alternative løsninger. Du bør innhente tilbud for tømming, rensing og fjerning av tanken. Dersom du vurderer at fjerning av tanken ikke kan gjennomføres må du be om beskrivelse og pris på kostnad med tømming, inspeksjon og fylling med sand, grus o.l.


Husk at det er du som står ansvarlig dersom det skjer et uhell på din eiendom. Derfor er det viktig at du sjekker at den som gjør jobben har nødvendige kvalifikasjoner og tabbeforsikring. Sjekk forsikringen din også!