Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Flakstad kommune, Nordland - Flakstad kommune

Viktig melding

Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Flakstad kommune, Nordland

Ny lokal forskrift i Flakstad kommune trer i kraft fra 4.desember 2018 og den har tittel:

«Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Flakstad kommune, Nordland»

Forskriften ble vedtatt i Kommunestyret 4.desember 2018 og er kunngjort i Norsk Lovtidend.
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-12-04-1801

 

                                                                          

Se for videre bakgrunnsinfo: https://flakstad.kommune.no/teknisk/natur-og-miljo/