Høring – Forslag til lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Flakstad kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med forskriften er å få på plass et verktøy for å kunne følge opp saksområdet og dermed redusere risiko for forurensing fra nedgravde oljetanker.

Det er dú som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Les derfor infoen nedenfor og kom på infomøte som er planlagt i slutten av september (25.9 Svolvær og 26.9 Leknes kl.18.00-19.30 mf). Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.

Høringsfristen er fastsatt til 1 november 2018. Alle som har interesse kan uttale seg ved å sende inn sine merknader.

Disse sendes kommunen per e-post: postmottak@flakstad.kommune eller sendes til: Flakstadveien 371, 8380 Ramberg