Nyskapende fagseminar i Flakstad om klimavennlig kystfiske

Fredag 24.november 2017 inviterte Flakstads kommune i samarbeid med Bellona, elektrobransjen og fiskarlagene til fagseminar med tittel: Klimavennlig kystfiske og elektriske fiskebåter - mindre utslipp og bedre drift.  Dette var det første i sitt slag her i landet, og det var meget god deltakelse fra statssekretæren i Fiskeri- og kystdepartementet, to stortingspolitikere, bransjeorganisasjoner, fiskeribedrifter, fiskere og andre interesserte. Mange faglig interessante innlegg og god debatt gav et godt utbytte av seminaret. 

Fagseminaret ble arrangert ifm forprosjekt som Flakstad kommune har gjennomført i samarbeid med Sintef, Salt og andre fagmiljø, og med støtte fra Miljødirektoratets midler for klimasatsing i kommunene. Se tidligere artikkel om forprosjektet. Det er søkt om hovedprosjekt for å følge opp og innhente konkret informasjon om klimautslipp og energibruk i fiskebåter, foredling og logistikk for kystfiske.

 

Se programmet og innleggene på fagseminaret her: