Nyskapende fagseminar i Flakstad om klimavennlig kystfiske - Flakstad kommune

Viktig melding

Nyskapende fagseminar i Flakstad om klimavennlig kystfiske

Fredag 24.november 2017 inviterte Flakstads kommune i samarbeid med Bellona, elektrobransjen og fiskarlagene til fagseminar med tittel: Klimavennlig kystfiske og elektriske fiskebåter - mindre utslipp og bedre drift.  Dette var det første i sitt slag her i landet, og det var meget god deltakelse fra statssekretæren i Fiskeri- og kystdepartementet, to stortingspolitikere, bransjeorganisasjoner, fiskeribedrifter, fiskere og andre interesserte. Mange faglig interessante innlegg og god debatt gav et godt utbytte av seminaret.  Statssekretæren NFD på fagseminar Ramberg

Fagseminaret ble arrangert ifm forprosjekt som Flakstad kommune har gjennomført i samarbeid med Sintef, Salt og andre fagmiljø, og med støtte fra Miljødirektoratets midler for klimasatsing i kommunene. Se tidligere artikkel om forprosjektet. Det er søkt om hovedprosjekt for å følge opp og innhente konkret informasjon om klimautslipp og energibruk i fiskebåter, foredling og logistikk for kystfiske.

 

Se programmet og innleggene på fagseminaret her: