Kunnskapsdeling med fiskere og forskere - dagskonferanse i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Kunnskapsdeling med fiskere og forskere - dagskonferanse i Flakstad

Norge skal redusere klimautslippene og fiskeri må ta sin del av omstillingen til lavere utslipp. Havfiskeflåten er i gang med tiltak gjennom bl.a. Grønt Kystfartsprogram. Men hva skjer i kystfiskeflåten? Hvordan kan kystfiskere og lokale fiskeribedrifter møte økende krav om  klimadokumentasjon ift myndighetene og markedet?  Hvordan blir den nye ordningen med CO2-avgift for fiskeflåten? 

I Flakstad  arbeides det videre gjennom klimasatsprosjektet med å sette fokus på grønn teknologiutvikling i kystfiskeflåten og fiskerihavna. Kunnskapsdeling er et viktig mål i prosjektet, og det arrangeres derfor en dagskonferanse på Lysbøen, Ramberg torsdag 28.11. for å for å samle fiskere, forskere, elektrobransjen og andre. Målet er å få frem status for nye løsninger med grønn energi og høre om erfaringer og muligheter for å styrke kystfiske ift energikostnader, arbeidsmiljø og marked. 

 

På konferansen blir det foredrag og diskusjon om hvordan vi løser utfordringer i fiskerihavna når vi skal kutte utslipp av klimagasser. Det blir også sagt noe om hva som kan skje når fiskeflåten i 2020 ikke lenger får refundert CO2-avgiften til staten. Muligheter for produksjon og lagring av grønn energi er et tema. Fleksible ladestasjoner og smart styring av energibruken er andre viktige hensyn som må løses. Her skjer det mye teknologiutvikling, men det trengs mer direkte kontakt mellom fiskere, bedrifter og forskere.

Vi har godt samarbeid med bl.a. Universitetet i Tromsø, Sintef, SALT, fiskerlagene og elektrobransjen. De stiller med mange deltakere på konferansen, både forskere, teknikere og masterstudenter. Her blir det mulighet for å lufte ideer og knytte kontakter.  Og dagen etter blir det en runde for forskerne ut i felten for å treffe aktuelle bedrifter og skippere i Flakstad. 

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. Påmelding til kommunen ved kurt.atle.hansen@flakstad.kommune.no  telefon 90944275