Fagseminar i Flakstad om klimavennlig kystfiske - Flakstad kommune

Viktig melding

Fagseminar i Flakstad om klimavennlig kystfiske

Flakstad kommune gjennomfører et forprosjekt for å kartlegge klimaspor i kystfiske. Som ledd i dette arrangerer kommunen i samarbeid med Bellona, NELFO og Elektroforeningen et fagseminar om klimavennlig kystfiske. Dette skjer på Lysbøen, Ramberg fredag 24. november kl 10 - 14. Seminaret er gratis og åpent for alle, Påmelding skjer ved å klikke på linken i programmet. 

Kystfiske har tradisjonelt vært hovednæring for mange kommuner i nord, og næringen har gjennom tidene opplevd svingninger både i fiskebestander og marked. Forskerne slår nå fast at klimaendringer rundt Arktis skjer så raskt at fiskebestander kan endre adferd og dermed tilgjengelighet. Markedet endrer seg også, og det er klare signaler om at forbrukerne ønsker dokumentasjon på klimavennlig fangst, handtering og logistikk fra båten, i fiskeribedriften og frem til butikken.

Flakstad kommune gjennomfører et forprosjekt med støtte fra Klimadirektoratet for å kartlegge klimaspor i kystfiske, og flere fagmiljø involveres dette arbeidet med utredning og analyse av tilgjengelige data. Dette fagseminaret er en del av prosjektet, og skal dele informasjon og skape engasjement for videre arbeid for klimavennlig kystfiske. Viktige mål og effekter som er ønskelig å strebe etter i oppfølgende hovedprosjekt er lavere klimagassutslipp, gode metoder for dokumentasjon ift markedet samt bedre arbeidsmiljø for fiskerne og bedre lønnsomhet totalt sett. 

Først setter vi søkelys på følgende i seminaret:

Hva kan gjøres for å redusere utslipp fra fiskeflåten, og hvordan kan klimasporet til fisken fra Lofoten og andre steder dokumenteres? Kan elektrifisering og hybridløsninger være en god start for mindre klimautslipp fra fiskeflåten, og samtidig gi bedre arbeidsmiljø og lønnsomhet?

Se programmet med link til påmelding her:

 
 
MK Lysbøen KAH