Nytt fagseminar i Flakstad om klimavennlig kystfiske - Flakstad kommune

Viktig melding

Nytt fagseminar i Flakstad om klimavennlig kystfiske

Flakstad kommune vil følge opp dialogen med fiskekjøperne og fiskerne om mulige tiltak for å  redusere energikostnader, bedre arbeidsmiljøet og styrke fisken i markedet med bedre dokumentert klimaspor. Det arrangeres derfor et fagseminar fredag 30. november på Ramberg der SALT og Sintef vil presentere sine fagrapporter fra forprosjekt som ble fullført før sommeren.

 

Sintef v. Karl Gunnar Aarsæther kommer torsdag 29.november til Flakstad, og vil ta en runde til så mange som mulig av fiskeribedrifter og fiskebåter som ønsker å få sett nærmere på sine muligheter. Det kan være f.eks. å se på elektriske, hydrauliske og dieseldrevne motorer og utstyrslinjer som kan måles og vurderes ift forbedringer. Han fortsetter runden fredag formiddag. Dette blir en første kontakt, og så kan det bli oppfølging videre med Sintef dersom det er ønske om det.

 

På fredagen er fiskere og fiskekjøpere invitert til et kort fagseminar, der dere vil få høre resultater fra Sintef sin analyse av fiskeflåten i Flakstad ift muligheter for energisparing og redusert klimautslipp. Det blir spennende og nyttig informasjon. Det blir også diskusjon rundt muligheter for dokumentasjon av landanlegg og transport mot markedet, for å få logget hele verdikjeden i kystfiske fra båt til marked. Hensikten er å komme litt på offensiven fra fiskerihavnene ift nye krav fra marked og myndigheter. Se vedlagte invitasjon.