22. mars markeres Verdens vanndag over hele verden, som en offisiell FN-dag siden 1993. Temaet for Verdens vanndag i 2017 er «avløpsvann». 

Formannskapet i Flakstad kommune har i møte 07.03.2017 fattet følgende vedtak:
FS 15-19- 022/17

Vedtak:
1. Planutvalget viser til privat forslag til detaljeregulering for Sund fiskevær med
tilhørende plankart og reguleringsbestemmelser, begge datert 21.12.16, samt
planbeskrivelse datert desember 2016. PlanID 18591501.
2. Planutvalget vedtar å sende detaljereguleringsplan for Sund, planID 18591501, ut på
høring og offentlig ettersyn.

Nordland fylkeskommune gjennomfører høring knyttet til bussproduksjonen i Lofoten, og mellom
Lofoten - Vesterålen/Ofoten.
Vi foreslår i denne høringen en betydelig økning av rutetilbudet i Lofoten for sommeren 2017. Det
gjelder spesielt ruter som betjener strekningen E10 Å i Lofoten - Narvik.

 

Fremtidens fiskevær har avtalt med Bunnpris om å stille ut plansjene fra folkemøtet 2 mars.

Utstillingen henger nå inne på café-rommet og blir stående ut neste helg.
Finn noe godt å tygge på og ta turen for å se på arbeidet som er gjort så langt.
 -Vi har også lagt ut A3 kopier av hvert fiskevær som folk kan tegne eller skrive sine kommentarer på.

For digital versjon av plansjene, reportasje og øvrig informasjon, klikk på lenken nedenfor:
Utkast mulighetsstudier til Fremtidens Fiskevær

Lofoten brann- og redningsvesen

Lofoten brann- og redningsvesen omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Værøy gjennom vertskommunesamarbeid og felles brannordning. Organiseringen av brannvesenet er i henhold til Dimensjoneringsforskriftens krav.  Samtlige brannmannskaper er deltidsansatte, uten fast vaktordning.  Det er to brannstasjoner i Vestvågøy, én på Leknes (20 stk.) og én i Stamsund (10 stk.), én i Flakstad (16 stk.), to i Moskenes (10+10 stk.) og én på Værøy (16 stk.)

 

Det er for tiden ledige to stillinger i Tjenesten For Funksjonshemmede (TFF) i bokollektivet på Fredvang 

Torsdag 9. mars 2017 er det innskriving i de kommunale grunnskolene i Flakstad for alle som skal begynne i 1. klasse høsten 2017.