Nyhetsbrev uke 19

Mai 2020

8.-mai markering i Flakstad

8.mai 1945 var frihetens, fredens og gledens dag, sa ordfører Trond Kroken under Flakstad kommunes minnemarkering. Det er i år 75 år siden frigjøringen, og dagen ble markert i Flakstad kommune.

Med nasjonale restriksjoner ble det et lite, men verdig arragment ved Flakstad kirke med ordfører, Forsvaret og veteraner til stede. Klikk for stort bilde 

Ordfører Trond Kroken holdt en tale hvor han minnet på at freden ikke er en selvfølge.  - Ser vi rundt oss i verden i dag er det mye ufred. Det er derfor viktig å hegne om friheten og freden. Tenke over hva friheten betyr for oss og hvor heldige vi er som har fått leve i fred i 75 år, sa ordføreren.

For å bevare friheten og freden er det opp til oss å vise vennlighet og respekt for våre naboer og medmennesker. Åpenhet og gode relasjoner bygger vennskap, understreket ordføreren. Han manet til samhold i både krig og fred. - Samtidig skal vi stå opp for våre verdier når det kreves. Under krigen lærte vi hva det vil si å være alliert. Betydningen av å være alliert, å stå sammen, er like viktig i dag.

Sjef for det stedlige Heimevernet, kaptein Bjørn Ragnar Larsen, hold også en tale. Han trakk linjene fra krigens dager fra til arbeidet som fortsatt gjøres. -  En viktig lærdom fra andre verdenskrig er at kampen for sikkerhet og norske interesser ikke bare kan føres i Norge. Soldatene i internasjonale operasjoner tjenestegjør på vegne av Norge. De kjemper for de samme verdiene som under andre verdenskrig, og som vårt demokratiske samfunn er tuftet på.  Kaptein Larsen sa det var vår plikt å hedre de som gjør en innsats for at andre skal plukke opp den arven de som gikk før har etterlatt seg. - Veteraner og tidsvitner fra okkupasjonen er i ferd med å gå bort. Andre vil overta og holde flagget oppe, gjennom å gjøre en innsats i nåtid og fremtid. Ved å hedre veteranene på denne dagen, minnes vi at vi må kjempe for å oppnå vår frihet. Seieren var et faktum i 1945, men kampen fortsetter!

Det er to unge menn fra Flakstad som har sine navn på minnebautaen, og begge falt ved Narvik i 1940. Kristoffer Skjelhorn Kristoffersen tjenestegjorde som lagfører og falt i kamphandlinger den 28. mai. Hans far la ned blomster på bautaen hvert år den 8. mai til han selv gikk bort. Nils Magnus Iversen falt tre dager senere, den 31. mai under et bombeangrep mot Narvik by. Han etterlot seg kone og et barn hjemme i Flakstad.

Forsvaret deler normalt ut medaljer for innsats den 8. mai, men dette utsettes til neste år. Det er i år 60 år siden norske styrker ble sendt til FN-tjeneste i Gaza. De fleste var vernepliktige. Kjenner du noen som deltok, har disse rett til å motta en medalje og Forsvaret har bedt om at disse veteranene sier ifra slik at de kan motta sine medaljer. Hvis du kjenner noen i Flakstad kommune som ikke har fått de medaljene de skal ha fra enten krigen eller internasjonal tjeneste, bes det at du tipser Forsvarets Veterantjeneste om dette.

 

Ny måte å foreta utspyling av vannledning på

Klikk for stort bilde Det var natt til 8.Mai utspyling av ledningsnettet på Napp. Man forsøkte i år en ny teknikk hvor man benytter rent vann i stede for urenset vann som tidligere. Dette gjør det slik at man slipper kokevarselet.

Resultatet ser ut for å være bedre enn med rå vann, det går kjappere å spyle ut og i tillegg slipper man kokevarselet.

Som man ser på bildet blir det en god del groing i vannrørene.

 

Veg vedlikehold

Sommeren er forhåpentligvis i anmarsj, tross været de siste dagene kanskje ikke tilsier det.

Vinteren i år har gått hardt utover veiene. Før at man ønsker å starte noe stort vedlikehold på veiene ønsker man at det skal tørke skikkelig opp, dette må vi trolig vente på et par uker til. Etter dette vil man starte sommervedlikehold av veiene. Budsjettene til dette er stramme slik at man må dessverre prioritere hvilke veier som skal vedlikeholdes.

Det samme gjelder asfaltveier som kommunen har. Her benytter man en kaldasfalt som herder i kontakt med vann. For at denne skal fungere skikkelig er vi avhengige av litt mildere vær, optimalt bør det være over 10 grader.

 

Komplettert med oppdaterte arbeidsplasser på hjul

Klikk for stort bilde I løpet av høsten og våren har Flakstad kommune fått levert 6 nye biler, henholdsvis 4 til hjemmetjenesten og 2 til teknisk enhet. De erstatter biler som er i gjennomsnitt 13 år gamle, hvor de to eldste er 14 år. Den som har gått lengst er gått snart 300 000km, gjennomsnittet er cirka 220 000km.

Bilene ble kjøpt inn over 2 anbud hvor Joh. Vian AS på Leknes vant det første, det andre var det Bil i Nord i Bodø som vant. Service og vedlikehold blir gjennomført på Leknes for alle bilene.

De ansatte på enhetene har nå fått et stort løft, spesielt sikkerhetsmessig, i sin arbeidshverdag. Store deler av arbeidsdagen blir i bilene, hver bil til hjemmetjenesten går anslagsvis cirka 40 000km i året.

Og snart kan DU gjøre et bruktbilkupp!

Om litt vil vi legge ut noen av de gamle bilene for salg.

 

Kommunestyremøte tirsdag 12.Mai

Møtet vil bli gjennomført på teams, og streamet:

 https://flakstad.kommune.no/politikk/web-tv/kommunestyre-12-mai-2020.53028.aspx

Saksliste: 

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=162&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

 

Styringsgruppa for nye Ramberg skole har møte mandag 11.Mai

Saksliste kommer her:

https://flakstad.kommune.no/politikk/moter-og-sakspapirer/

 

Skolestart i uke 20

Klikk for stort bilde 1-4 klasse har gått fysisk på skolen i 2 uker. Fra og med uke 20 vil resterende klasser også få møte på skolen. På grunn av smittevernstiltak vil det ikke være plass til alle samtidig, hverken på bussen eller på skolen. Skolen vil informere foreldre og elever om plan for gjennomføring.

 

 

17 Mai i Flakstad 2020

Årets 17 Mai feiring blir veldig spesiell grunnet restriksjoner mht. smittevern. Lofotodden musikkorps vil spille etter følgende plan:

Klikk for stort bilde Ca 10.00 på Reine

Ca 11.00 på Ramberg

Ca 12.15 på Napp 

Det planlegges enkle markeringer i regi av grendelag/bygdelag rundt i kommunen. 

 

 

Ukesoppdatering fra legekontoret.

Klikk for stort bilde I midten av mars slo koronaviruset til i Norge med nedstenging av hele samfunnet. Dette skjedde samtidig med at vår nyansatte lege, Tellef Orm Simonstad Sitje, hadde sine første arbeidsdager. Etter noe som sikkert ble opplevd som litt av et sjokk også for ham, har han kommet godt i gang med sitt arbeid hos oss. Tellef er en trivelig sørlending som har godt humør og (heldigvis) god omstillingsevne, og har fast stiling på 50% på kontoret, midlertidig 100% frem til 1.juni, på grunn av den noe uoversiktlige situasjonen vi kom opp i. Han har tatt arbeidsoppgavene på strak arm, og gjør en god jobb. Vi vil med dette ønske ham hjertelig velkommen til kommunen og kontoret hos oss, og håper han vil etablere seg som Flakstadværing.

For å opprettholde smittevernet på best mulig måte, har helsedirektoratet anbefalt at legetjenestene må gjøre visse endringer, så som å holde færrest mulig inne på venterommet, dele opp aktiviteten og å risikokartlegge listeinnbyggerne til fastlegene. Forut for dette hadde kontoret allerede igangsatt e-konsultasjoner/videokonsultasjoner der det var mulig, og mye arbeid ble utsatt for å gjøre en større innsats for å ivareta de samfunnsmedisinske oppgavene som smittevernsarbeidet innebærer.

Som en konsekvens har mange måttet vente på legetime, og mange har også blitt kontaktet via telefon og video. Nå åpnes samfunnet mer og mer, og også legekontoret tar inn flere innbyggere med behov for helsetjenester som ikke kan løses digitalt. Vi har delt kontoret i to, det betyr at en lege og en legesekretær ivaretar digitale oppgaver, mens en lege og en legesekretær tar de fysiske oppgavene, vi har prøvd ut forskjellige måter å løse dette på, og er fortsatt ikke i mål. Uansett betyr det i praksis at vi kan ivareta begge deler på en smittevernsmessig fornuftig måte, slik at ikke alle på kontoret må i karantene dersom vi får en smittet person på kontoret, og vi klarer dermed å opprettholde den nødvendige helseberedskapen for kommunen.

Med åpningen av skoler og barnehager, og en gradvis gjenåpning av samfunnet, har det også kommet en bestilling fra helse- og omsorgsdepartementet på at kommunene skal kunne ivareta testing av inntil 5% av innbyggertallet per uke. Denne uka gjorde vi et forsøk for å se om dette lot seg løse organisatorisk og funksjonelt, ved at luftveissyke ble testet i bilene sine utenfor nordre inngang til rådhuset. Vi har gjort noen erfaringer som tilsier at dette er fullt gjennomførbart uten for store endringer i driften av kontoret. Enn så lenge er smittesituasjonen hos oss av en slik karakter at vi ikke er i behov av omfattende testing, men vi må påregne at dette endrer seg i løpet av sommeren, og vet nå hvordan vi skal håndtere det når den tid kommer.

Status for smittede i Flakstad per 080520, er at de 6 som har hatt smitte alle er friske, ingen sitter i pålagt karantene eller isolasjon, og alle enhetene kan drifte nesten som normalt.

Stillingen som kommuneoverlege har vært ivaretatt av Solveig Nilsen siden 15.09.10. Fra 24.08.20 har hun søkt om og fått innvilget et års permisjon, for å starte i ny stilling som overlege i palliativt team ved NLSH Bodø. Vikariatet for stillingen er utlyst, og vi håper å kunne få en ny kommuneoverlege som ivaretar hennes arbeidsoppgaver på en god måte i permisjonstiden.