Tilskuddsportalen - Flakstad kommune

Viktig melding

Tilskuddsportalen

Hva er Tilskuddsportalen?
Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Vi oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk (via vår informasjonsrobot) og innholdet kontrolleres manuelt av vårt team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering.

Det er gratis for lag og foreninger i Flakstad å bruke tilskuddsportalen

www.tilskuddsportalen.no 

Artikkelliste