Idrettsanlegg i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Idrettsanlegg i Flakstad

På kommunesenteret Ramberg ligger kunstgressbanen. Det er ingen fasiliteter tilknyttet banen pr nå. Banen har flombelysning, og det er en ballbinge under renovering i nærheten av banen