Kontaktinformasjon og åpningstider til Flakstad kirkekontor

Flakstad kirkekontor er for tiden lokalisert på Fredvang, Under her finner dere all kontaktinformasjon samt åpningstider til kontoret. 

Adresse: Korshamnveien 20, 8387 Fredvang

Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl 08:00 - 15:30

Tlf 76093145

Tlf kirkeverge: 98017630

Tlf prest: 97423580

E-post sekretær: post@fmkirken.no

E-post prest: prest@fmkirken.no

E-post kirkeverge: kirkeverge@fmkirken.no

Nettside: www.fmkirken.no