Møte med fiskerinæringen 12.11.20

I forbindelse med forventet innrykk av arbeidskraft fra årsskiftet, arrangerte Flakstad kommune, i samarbeid med Moskenes kommune, et orienteringsmøte med fiskerinæringa i kommunene om koronasituasjonen. Det ble orientert om gjeldende regelverk og hvilke rutiner arbeidsgivere må overholde, og det ble en god diskusjon og dialog rundt aktuelle problemstillinger. Det ble også gitt informasjon fra NAV om aktuelt regelverk rundt sykepenger. Initiativet ble godt mottatt og det legges opp til nytt møte medio desember.