Ny krisepakke for lag og foreninger

En ny koronakrisepakke for lag og foreninger er klar. Formålet er å kompensere frivillige lag og foreninger som har betydelig inntekstap fra arrangementer eller annen spesifisertaktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID 19-utbruddet. Søknadsfristen er 15.september 2020.

https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/