Videreføring av tiltak i Flakstad kommune

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte nasjonale retningslinjer 18.1.2021, orienteres om følgende;

1.Flakstad kommune viderefører ordningen med digitale møter som førstevalg med publikum og samarbeidspartnere  fra og med 18.1.2021 t.o.m 31.01.2021. Ny vurdering vil gjøres 01.02.2021. Enkelte ansatte i administrasjonen vil kunne ha hjemmekontor i perioden, og publikum bes ta kontakt med sentralbord tlf 76052201 for å avtale møter o.l.

2. Ordningen med begrensninger i besøk til beboere ved kommunens helseinstitusjoner videreføres i samme tidsrom. 

Vi takker for forståelse hos publikum slik at vi i fellesskap kan bidra til å forebygge smitteutbrudd.

Les mer om de oppdaterte nasjonale retningslinjene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/