Stenging av institusjoner

De nye anbefalingene fra FHI som trer i kraft i dag 4.1.2021 er at man skal avstå fra besøk de neste 14 dagene. Vi ber om at alle som kan vente med å besøke sine kjære på Solhøgda og boliger tilhørende Tjenesten For Funksjonshemmede, venter med dette til den 18.1.2021. Dersom en likevel har behov for å gjennomføre besøk i ovennevnte periode, begrenses dette til den som står oppført som nærmeste pårørende. Vi ber om forståelse for tiltaket, som iverksettes for å ivareta smittevern overfor beboere og pasienter.