Kunngjøring av vedtak – reguleringsplan Torvøya og Avløysinga - Flakstad kommune

Viktig melding

Kunngjøring av vedtak – reguleringsplan Torvøya og Avløysinga

KS- 007/24 Vedtak: 

1. Flakstad kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Torvøya og Avløysinga – planid 18591808, med tilhørende plankart revidert 07.07.2023, planbestemmelser revidert 08.02.2024 samt planbeskrivelse revidert 08.02.2024. 

2. Planen vil legge til rette for videre utvikling av masseuttaket samt en forbedret bobiloppstillingsplass. 

3. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven §12-12

Reguleringsplan - Torvøya og Avløysinga - 2 gangs behandling (PDF, 633 kB)

Les hele saken med vedlegg her