Helhetlig plan for besøksforvaltning og verdiskaping på Fredvang - Flakstad kommune

Viktig melding

Helhetlig plan for besøksforvaltning og verdiskaping på Fredvang

Kommunestyret utpekte ei arbeidsgruppe i mars 2019 og ba om utredning av kortsiktige tiltak for å få kontroll med trafikkproblem, naturslitasje og andre forhold rundt økende turisme på Fredvang. Spesielt var det viktig å se på løsninger for økende parkeringskaos i Torsfjorden. Forslag til en helhetlig plan er nå klar, og blir fremlagt til politisk behandling så snart som mulig etter en  siste sjekkerunde. 

Utkast til helhetlig plan finner du her:  Helhetlig plan besøksforvaltning Fredvang 291119 (PDF, 2 MB)