Formannskapsets forslag på budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

I henhold til kommunelovens §§ 44.7 og 45.3 legges formannskapets forslag til Økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 (driftsbudsjett og investeringsbudsjett) ut på alminnelig ettersyn frem til fredag 30.11 2018.

Dokumentene legges ut på kommunens hjemmeside, og kan dessuten leses i papirform i servicetorget og biblioteket.

 

Kommunestyret har sitt møte tirsdag 4. Desember 2018.

Driftsbudsjett 2019

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018004057&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

 

Investeringsbudsjett 2019

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018004058&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

 

 

Økonomiplan 2019-2022

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018004059&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&