Koble til kommunalt vann og/eller avløp - Flakstad kommune

Viktig melding

Koble til kommunalt vann og/eller avløp

Her finnes informasjon om vilkår/krav for påkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett, samt søknadsskjema. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er vedtatt av Flakstad kommunestyre den 27.04.2017, og skal gjelde i Flakstad kommune fra 01.05.2017. 

Dette består av: 


Denne 2017 utgaven tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunen står overfor.

 

Søknadsskjema for påkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett finnes her. (DOCX, 112 kB)
Søknadsskjema for ferdigmelding for påkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett finnes her. (DOCX, 97 kB)

Søknadspapirene sendes til postmottak@flakstad.kommune.no.

Dersom det skulle være nødvendig å grave i offentlig vei, må det sendes gravemelding.