Gode resultater på voksenopplæringen - Flakstad kommune

Viktig melding

Gode resultater på voksenopplæringen

Voksenopplæringen har nå undervist i et halvt år. Deltakerne skal ha 600 timer opplæring. 50 av timene skal være samfunnskunnskap og resten av timene skal være opplæring i norsk.

Av de 6 deltakerne på introduksjonsprogrammet som var meldt opp til prøve i Samfunnskunskap har alle BESTÅTT prøven! Dette er svært godt resultat! Vi vil gratulere deltakerne! Godt jobba!

Kontakt

Marianne Baadstrand
Koordinator Voksenopplæring
E-post
Mobil 94 16 35 30