Kulturminner mange steder i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Kulturminner mange steder i Flakstad

Det finnes en god del dokumentasjon om lokale kulturminner i Flakstad. Mye er tatt i i kulturminneplan for Flakstad og noe er lagt inn her som vedlegg, men det finnes sikkert mye mer som gjerne skulle vært samlet i presentert.

Kulturminner Ramberg skole - kartskisse 2 (PDF, 17 MB)

 

 

Sjekk historielagets hjemmeside for mer info. http://www.flakstadhistorielag.no