Helhetlig rusmiddelpolitisk plan med alkoholpolitiske retningslinjer - Flakstad kommune

Viktig melding

Helhetlig rusmiddelpolitisk plan med alkoholpolitiske retningslinjer

Etter alkoholloven § 1-7d har kommunen plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet anbefaler at kommunen utarbeider en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan hvor den alkoholpolitiske planen inngår. Flakstad kommunestyre vedtak i kommunestyremøte 15.6.2021 en ny helhetlig ruspolitisk plan med alkoholpolitiske retningslinjer gjeldende for perioden 2021-2024. Siste gang denne saken var i administrasjonsutvalget i 2013. Her finner du den oppdaterte planen med nye retningslinjer.