Vil du påta deg et viktig samfunnsverv – bli meddommer - Flakstad kommune

Viktig melding

Vil du påta deg et viktig samfunnsverv – bli meddommer

Nå kan du melde din interesse for å være meddommer i perioden 2025-2028.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger flere personer som meddommere til 

Salten og Lofoten tingrett     4 kvinner 4 menn - jf dl § 65 

Hålogaland Lagmannsrett     1 kvinne 1 mann - jf dl § 64 

Vest-Lofoten forliksråd          1 medlem/2 varamedlem 

Jordskifteretten                     1 kvinne 1 mann - jf jordskifteloven § 2-5 

Skjønnsmedlemmer              1 medlem

Ønsker du å være meddommer, se Meddommar | Norges domstoler
Send e-post til ordfører Einar Benjaminsen eller postmottak, evt ring: 76052201. 

Personene velges for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Meddommere møter på ca. 1 - 3 saker hvert år. 

Mer informasjon om rollen som meddommer, godtgjøring, fritak og mer, finner du på nettsiden: https://www.domstol.no/

Meddommere skal representere et tverrsnitt av befolkningen; det vil si ulike aldre, ulike kjønn, ulik yrkesbakgrunn og ulik etnisk og kulturell bakgrunn. De som blir oppnevnt som meddommere vil få skriftlig beskjed om dette i løpet av sommeren 2024. 

For å kunne være meddommer må du oppfylle følgende krav: 

Alder: Du må være mellom 21 år og 70 år pr. 01.01.2025. 

Bosted og statsborger: Du må være bosatt i Flakstad kommune den 01.01.2025, samt være norsk/nordisk statsborger eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 år. 

Norskkunnskap: Du må forstå norsk tale og tekst, og kunne uttrykke deg på norsk. 

Personlig egnethet: Du må kunne følge forhandlingene i retten, forstå problemstillingene i saken og ta stilling til den med å si din mening. Du må kunne sitte mange timer sammenhengende. 

Lovlydighet: Det blir foretatt vandelsvurdering hos Politiet, samt at du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.

Yrke:
Dersom du er ansatt i en av nedenstående stillinger kan du ikke være meddommer:
• Stortingets representanter og vararepresentanter,
• statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
• fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
• utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
• ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
• ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
• ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
• praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
• kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

Kjenner du noen som hadde passet til et slikt verv, tips de om dette. 

Einar Benjaminsen ordfører
e-post: einar.b.benjaminsen@flakstad.kommune.no
postmottak@flakstad.kommune.no