STENGING AV NESLANDVEIEN FRA OG MED 021219 OG FREMOVER

I samråd med brøyteentreprenør har Flakstad kommune besluttet å kun ha åpen Neslandveien når det er lyst, tentativt vil dette være mellom 10:00 og 14:00. Dette med bakgrunn i sikkerheten til brøytemannskapene med hensyn på det væromslaget som er meldt.

Dette vil gjelde inntil at man har kontroll på snøen i fjellet. En eventuell oppheving av dette vil varsles på Flakstad kommunes hjemmeside og facebook-side.

 

Som vanlig vil veien bli vinterstengt fra første helga i januar.