Nyhetsbrev uke 46

Høsten er tid for budsjett

Økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett 2020

Klikk for stort bilde Formannskapet har fremlagt sitt forslag på økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett 2020. Dette ligger til ettersyn på hjemmesida frem til kommunestyrets møte 3.desember. Det blir fort fokus på utfordringer i slike dokument. Vi ønsker allikevel å fokusere på at det planlegges oppstart av frivillighetssentral, formannskapet fant også midler til å lyse ut stilling som bibliotekar, det er et ønske om å videreutvikle et godt arbeide i ungdomsrådet og eldrerådet. Kulturskoletilbudet videreutvikles og demensavdelingen på sykehjemmet planlegges startet opp. Alt dette for å gi et enda bedre og enda mer attraktivt Flakstadsamfunn. På investeringssiden satses det på ny skole og en etterlengtet oppgradering av sykehjemmet. 

 

Status skolelokaler

Ramberg skole stenges fra nyttår, og undervisningen flyttes midlertidig over til Napp skole. 

Klikk for stort bilde Ramberg skole ble bygd i 1964, og har gjort sin misjon. Manglende vedlikehold over flere 10-år må nok erkjennes å være en viktig faktor. Skolen er i tillegg alt for stor ut fra det elevtallet vi har, og prognoser fremover. Skolens fysiske tilstand er dokumentert med fagrapporter, i forkant av at kommunestyret valgte å gå for bygging av ny skole. https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019000576&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

Anbud på riving av den gamle skolen er lagt ut, med anbudsfrist 18.desember. Videre arbeid er planlagt ut fra vedlagte fremdriftsplan: 

 

Status Solhøgda sykehjem

I fjor vinter hadde vi uverdige forhold på sykehjemmet, der det lakk vann inn på enkelte beboelsesrom. Det er iverksatt tiltak for å unngå dette kommende vinter. Det planlegges mer omfattende oppgradering av bygget, med et ordentlig kartleggings arbeide først. Bygget er over 30 år, og trenger en oppgradering.

Besøksforvaltning Fredvang

Arbeidet for bærekraftig besøksforvaltning rundt Fredvang har pågått nokså intensivt gjennom snart hele 2019. Problemer med villparkering, forsøpling, naturslitasje og lite positiv lokale effekter har blitt grundig diskutert. Resultater fra diskusjonene og noen kortsiktige tiltak som er gjennomført ble presentert på et godt besøkt folkemøte 5. november.

Klikk for stort bilde Doina Kvalvik og Sigurd Kjelstrup fra bygdelaget fremla konklusjonene fra ei arbeidsgruppe som ble utpekt av kommunestyret i mars. Designer Ida Christensen viste eksempel på skilting og informasjon som er laget i samarbeid med designere, og som nå skal sjekkes av med bl.a. vegvesenet. Nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen gikk igjennom litt av utviklingen som har skjedd på Fredvang, og han trakk frem mulighetene for å skape utvikling med tyngdepunkt rundt fiskerihavna og nasjonalparken.  

Diskusjonen på folkemøtet viste at praktiske løsninger omkring parkering og informasjon må utvikles ferdig, men tida er nå kommet for å gå videre til neste fase med fokus på utviklingsmuligheter og positive effekter av besøkende som kommer til fiskeværet og naturen rundt Fredvang.

Digitalisering av eiendomsarkivet er snart ferdig

Klikk for stort bilde Arkiv i Nordland melder at de snart har digitalisert ferdig alle byggesaksarkivene til Flakstad kommune. Dette vil lette arbeidet for saksbehandlere i kommunen betraktelig. Dette inngår i arbeidet med bedre ivaretakelse av kommunens arkivmateriale, og å gjøre det mer tilgjengelig.