Nyhetsbrev uke 44

Internasjonal dag, budsjett, tilsyn og ildsjelpris

Internasjonal dag på skola

 Klikk for stort bilde Ramberg skole har arrangert internasjonal uke og Åpen dag i tilknytning til FN-dagen. Arrangementet var på fredag 25.oktober i en fullsatt gymsal ved skolen. Tidligere i uka hadde 1. – 4. klasse lært og arbeidet en del om Sierra Leone

5. – 7. klasse har arbeidet med Sos- barnebyer og likestilling/TV-aksjonen Care. Ungdomsskolen har eget opplegg tilknyttet OD-dagen (Operasjon Dagsverk)

Barneskolen avsluttet med åpen skole fredag 25. oktober, og da møtte mange foreldre, besteforeldre, barnehagen og venner for se hva elevene hadde arbeidet med.

Det var utstilling og salg av elevarbeid, salg av lodd , kafé, underholdning og «lekeloppemarked».

Inntektene fra denne dagen vil bli fordelt på Forut, Redd Barna og SOS- barnebyer. Det er en barne landsby i Bangladesh som vi sender penger til hvert år, noe som har vært en tradisjon siden tidlig på 2000-tallet. 

Klikk for stort bilde Elever fra barneskolen gir egne leker til lekeloppemarkedet.

Å vise solidaritet på denne måten er flott.

- Ungene gir av overfloden.

Klikk for stort bilde - Leker som ikke blir brukt får et nytt hjem.

- De støtter en god sak ved å handle på «lekeloppemarkedet».

Vi ved skolen takker alle for gode bidrag og for handelen!

 

Tilsyn fra Fylkesmannen

Torsdag 31.oktober hadde vi tilsyn fra Fylkesmannen på beredskapsarbeid. Resultatet av dette tilsynet vil komme i form av en skriftlig rapport om kort tid. Kommunen fikk god tilbakemelding mht. oppdatert planverk, øvinger og evalueringer etter øvelser og hendelser. Vi er forberedt på ett avvik, som vi vil kunne lukke på rimelig grei måte første kvartal 2020.

For kommunen er det en stor fordel å få et slikt tilsyn. Det gir oss en fin tilbakemelding på hvordan vi løser lovpålagte oppgaver, og inspirasjon til å bli bedre.

 

Økonomiplan og budsjett

Tirsdag 5.november vil rådmannen legge frem sitt forslag til formannskapet på budsjett 2020 og økonomiplanen 2020-2023. Som de fleste har fått med seg har vi store utfordringer i de neste årene, i stor grad med bakgrunn i nødvendige nye investeringer. Formannskapet vil behandle dette forslaget i sitt møte 12.november. Deretter vil formannskapets forslag på budsjett og økonomiplan legges ut til ettersyn i 14 dager i hht. kommuneloven § 14-3. Kommunestyret vedtar budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 i sitt møte 3.desember. Nærmere informasjon vil finnes på kommunens hjemmeside under politikk.

Ildsjelprisen 2019

Klikk for stort bilde I dag 1.november går fristen ut på å nominere kandidater til årets ildsjel 2019. I skrivende stund (tidlig 1.november) er det kommet inn 8 forslag på 6 gode kandidater. Formannskapet vil i hht. vedtektene, plukke ut årets ildsjel i sitt møte 12.november. På bilde ser vi vinnerne i 2018, Eli Johnsen og jarl Erik Fredriksen.