Nyhetsbrev uke 42

Årets TV aksjon - Flakstad skal bli best i Lofoten!

TV aksjonen søndag 20.oktober

Klikk for stort bilde Det ligger an til å bli lite bøssebærere i Flakstad denne dag. Vi rekker neppe innom alle hus. For de som ikke får bøssebærer på døra, oppfordres det til å bruke:

Vipps  (velg kjøp og betal) til 2133

Ring 82 20 60 06 (du gir da 250 NOK)

Bankkonto: 8380 08 09005

Innbetalinger før kl. 18  registreres på Flakstad. 

Følg med på innsamlingsdagen på: https://giverstafett.no/nordland/flakstad

Vi slår nabokommunene? Kontinuerlig oppdatering på: https://giverstafett.no/kommunesammenligning FØLG MED - FØLG MED!!

 

Ekstraordinært kommunestyremøte 22.oktober

Klikk for stort bilde Det er satt opp et ekstraordinært kommunestyremøte, primært for å gi nytt kommunestyre god informasjon om prosessen med ny skole, samt status budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023. Ny skole på Ramberg planlegges bygd i 2020 og 2021. Dette sammen med flere andre behov medfører også en betydelig økning i kapitalkostnader mange år fremover. Kommunens utfordring er hvordan en skal håndtere dette økonomisk. Da må driften ned. 

I denne omgang er det snakk om god informasjon, vedtak planlegges fattet i kommunestyrets møte 3.desember 2019. Kommunestyrets papirer i disse sakene finner du på: https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=154&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

 

 

Klikk for stort bilde 

Årets julegave til alle med tilknytning til Flakstad

 

Klikk for stort bilde Flakstad kommune har fått utarbeidet "kulturminneplan for Flakstad" med "egenprodusert" prosjektleder, John Roald Pettersen.

"Kulturminneplan er et viktig verktøy for kommunene, både i planarbeid og i forbindelse med utbygging og stedsutvikling. Den skal være en plan som alle kan bruke for å forvalte vår felles kulturarv, ikke bare en plan for profesjonelle planleggere og saksbehandlere."

"Flakstad har naturkvaliteter og historie som mange vil lære om og oppleve. Fiskerbonden la grunnlaget for dagens bosetting, og etter motoriseringen i fiskeflåten vokste fiskeværene frem som lokale sentra og drivkraft i økonomi og samfunnsutvikling."

Denne flotte boka kan kjøpes for bare 250 NOK i servicetorget. Vi kan også sende i posten.

https://flakstad.kommune.no/naring-og-utvikling/planer-og-stedsutvikling/kulturminneplan-flakstad/kulturminneplan-for-flakstad-er-ferdig.40345.aspx

 

Det fødes flere barn i Flakstad

Klikk for stort bilde 

Per dd er det født 13 barn i Flakstad inneværende år. Det er det beste året siden 2006. Vi gratulerer foreldrene, og oppfordrer flere til å "henge seg på bølgen".

 

 

Arkivet ryddes og vi gir bort utstyr

Klikk for stort bilde Vi fortsetter rydding av det kommunale arkivet. Det som skal tas vare på sendes til Arkiv i Nordland for oppbevaring. Dagens løsning er godkjent elektronisk arkiv. 

 

Klikk for stort bilde Er det noen som har behov for et gammelt arkivskap eller ringpermer? Ta kontakt med servicetorget.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å ta årets influensavaksine? 

https://flakstad.kommune.no/aktuelt/tid-for-arets-influensavaksine.39838.aspx

 

Politisk samarbeidsdokument 2019-2023

Klikk for stort bilde Flertallet i kommunestyret bestående av SV og SP har undertegnet et samarbeidsdokument for kommunestyreperioden 2019-2023. Til informasjon ligger det vedlagt her.