Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Flakstad kommune - Flakstad kommune

Viktig melding

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Flakstad kommune

Vedlagt ligger høringsdokumentet - forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Flakstad kommune. 
Forskriften gjelder for alle som har et kommunalt tillitsverv. Forskriften gjelder for deltagelse i møter i folkevalgte organer, forhandlinger, befaringer og annet som har direkte sammenheng med vervet, og som ikke får godtgjørelse av andre instanser ihht lover og regler.

Det gjøres oppmerksom på at det er kun de berørte av forskriften som kan komme med høringsuttalelse. 

Høringsdokument (PDF, 230 kB)

Skriftlig tilbakemelding sendes postmottak@flakstad.kommune.no innen 11.12.23 kl.15.00