Folkemøte om areal, økonomi og skole

Folkemøte på Fredvang ungdomshus onsdag 13.november kl. 18.00 - 20.30

Det inviteres til informasjonsmøte hvor kommunen gir innbyggere oppdatert informasjon om arealnøytral kommune, kommunens økonomiske situasjon og de vedtak som er gjort ang skole og budsjett i formannskapsmøte 12.nov.

Sted: Fredvang ungdomshus

Tid: Onsdag 13.november kl. 18.00 - 20.30

Agenda:

1. Velkommen ved Ordfører

2. Arealnøytral kommune, hva betyr det? 

3. Flakstad kommunes økonomiske situasjon. Utfordringer mht. drift og investeringer. 

4. Midlertidig skole

5. Ny skole

Møtet er åpent for alle. Vel møtt.

Flakstad kommune.