Feieforskrift ut på høring

Forslag til lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten i Flakstad kommune, legges med dette ut på høring.

Formålet med den lokale forskriften er at den skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Høringsfristen settes til 30. desember