Ettersyn på formannskapets innstilling til budsjett 2020

Vedlagt ligger formannskapets innstilling for neste års driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplan for årene 2020 - 2023.