Vakttelefoner - Flakstad kommune

Viktig melding

Vakttelefoner

Døgnåpne vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Brann 110
Brannvakt, ikke akutt 75 55 74 00
Politi 112
Ambulanse 113
Vann og avløp 976 19 618
Legevakt 116 117
Lofoten og Vesterålen krisesenter 76 12 23 30
Barnas alarmtelefon 116 111
Mental helse - hjelpetelefonen 116 123
Melding om skadet/påkjørt vilt 112
Veterinærvakt Lofoten 76 08 29 99
Tannlegevakten 971 16 609
Melding om skadet hjortevilt og fallvilt 48 28 20 00
Vakttelefon barnevern 760 56 180