Opptak fra møter 5. april, 19. mai og 6. juli

Kommunestyremøte og formannskapsmøte 5.4.2022 - kl. 09.00:  https://companycast.live/webcast/1e88wssc/

Kommunestyremøte 19.5.2022 - kl. 8:00:  https://companycast.live/webcast/7e65bqnx/

Formannskapsmøte 6.7.2022 - kl. 09.00:   https://companycast.live/webcast/1e77pf3o/                                                       

Møtene under her har vært avholdt digitalt, men er ikke streamet.

Formannskapsmøte 14.1.2022          

Formannskapsmøte 15.2.2022          

Kommunestyremøte 21.6.2022