Opptak av kommunestyremøte 15.06.21 - Flakstad kommune

Viktig melding