Kommunestyre- og formannskapsmøte 24.10.2023 - Flakstad kommune

Viktig melding