Kommunestyre 7.April 2020

https://companycast.live/webcast/7e91p-6f/

Møtet starter kl. 13.00 og foregår på "Teams"

Møtet streames.

 

Tre saker til behandling:

Godkjenning av protokoll forrige møte

Vurdere videreføring av tiltak for å begrense smitte av Corona virus

Orientering status midlertidige skolelokaler